IJsselmeerzeilers Huisregels

Als u gaat meezeilen hanteren we een paar eenvoudige huisregels:

 • De schipper/eigenaar is ten alle tijde verantwoordelijk voor veiligheid en welzijn van de bemanning en schip.
 • Alle mee-zeilers of opstappers zijn verplicht gehoor te geven aan de schipper.
 • U zorgt voor voldoende warme kleding , laarzen en schoenen zonder zwarte zolen i.v.m. strepen op het dek.
 • Roken aan boord van het schip liever niet en zeker niet bij zeilhandelingen en binnen.
 • Het schip wordt u schoon aangeboden en dient ook weer schoon achter te worden gelaten.
 • Reis- en ongevallenverzekering, annuleringsverzekering zijn voor rekening van de zeilers.

t’Blauwe Vaantje’
Gouden gedragsregels:

 • Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever.
 • In kustwateren en in kwetsbare gebieden laat ik geen water uit het toilet weglopen.
 • Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz.) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven.
 • Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas, papier, enz.).
 • Ik moedig anderen aan dit ook te doen.
 • Bij aanschaf van verf, aangroeiwerende middelen, verf-afbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, enz. kies ik de meest milieuvriendelijke producten.
 • Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten.
 • Bij het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat verboden is.
 • Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels.
 • Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden.
 • Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.
 • Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor.
 • Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische vondsten onder water.
 • Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren.

Wie van water houdt, houdt het water schoon Wie veel in, op en rond het water recreëert, weet wat hij kan verwachten als ergens de Blauwe Vlag uithangt. Namelijk: een goede kwaliteit zwemwater en schone, veilige omstandigheden. In 2003 introduceerden FEE en ANWB een bijzondere variant op de Blauwe Vlag: het Blauwe Vaantje. Dit milieukeurmerk is er voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Meer informatie vindt u op www.blauwevlag.nl.