HLYN

Met slaapplek voor 6 personen (2×2 persoonskooien, 2 banken) is HLYN uitermate geschikt voor grotere gezelschappen. Daar is ook rekening mee gehouden door extra comfort te creëren door een dichte toiletruimte en een fornuis met oven. Door de vleugelkiel heeft de boot een diepgang van 1,15 m en dat geeft een groot vaargebied, inclusief de wantijen van de Waddenzee.
Rolfok, doorgelat grootzeil (2011) 22,7 m2. Zeilt allemaal prima.

De boot is door de werf afgebouwd en dat geeft een mooie ruimtelijke indeling. Hiervoor heeft HLYN veel op zee gezeild, met name op de Franse- en Engelse kust. IJsselmeerzeilers is de derde eigenaar.

Motor: Yanmar diesel

  • Mooi gelijnd zeil toerschip, klassiek Van de Stad ontwerp
  • Uitstekende veilige zeiler, snel en wendbaar
  • 6 slaapplaatsen
  • vanaf € 420,- per weekend